Search results for 'Javier García Gómez'

Resultados para: Javier García Gómez

Artigo de Javier García Gómez

A prensa faise eco dos artigos da nosa revista Nalgures. Neste caso do artigo de Javier García Gómez sobre o Mosteiro de San Cibrao de Bribes.

O monasterio de San Cibrao de Bribes

Presentación do libro a cargo do noso compañeiro da Asociación de Estudos Históricos de Galicia, Javier García Gómez, o día 17 de decembro ás 12:00 horas no local da Asociación Veciñal O Cruceiro de Bribes (Riveiriña, Bribes, Cambre).

Nas súas case 400 páxinas ilustradas detállase a historia deste mosteiro de As Mariñas da Coruña, cuxas primeiras referencias documentais remóntanse a principios do século X, a súa orixe e asentamento, o seu papel na articulación territorial, e as numerosas concesións reais. ata a súa anexión a San Martiño Pinario de Santiago a finais do século XV, por mandato dos Reis Católicos.

Na Idade Moderna, como priorato dependente, analízanse a súa organización e goberno, xurisdición territorial, relacións coa comunidade e sistema económico. Descríbese a súa arquitectura, dependencias e as manifestacións artísticas da parroquia asociada. A partir do século XIX detállanse os procesos de desamortización que levaron ao seu estado actual.

Complétase cun detallado anexo documental coa transcrición de 58 documentos, fontes primarias na súa maioría inéditas, desde 1182 ata finais do século XIX, que axudan a contextualizar o corpus descritivo.

Nalgures XVIII

Xa se comezou a entregar entre os socios a revista desde ano 2021, Nalgures XVIII, co seguinte sumario:

 • Presentación.
 • El Pazo de  A Rigueira de Ferrol (Xove): Entronques y Parentela. Alfonso Daniel Fernández Pousada.
 • El priorato de San Cibrao de Bribes en el siglo XVIII. Jurisdicción y relaciones socioeconómicas. Javier García Gómez.
 • De Santa María de San Salvador a Santa María de Rozavales de la mano de la peregrinación jacobea. Rosa Mª Guntiñas Rodríguez.
 • La triste singladura del contralmirante Azarola Gresillón (1874-1936). José María López-Dafonte Sanjuán.
 • La desconocida figura de José López de la Vega, publicista y médico ferrolano del s. XIX. Mª Rosario Martínez Martínez.
 • El pergamino de Ribadeo: una aportación al estudio de los libros litúrgicos medievales gallegos. Alberto Paraje Méndez.
 • Los Sequeiros de aquende el Miño. Carlos de la Peña Vidal.
 • As primeiras alumnas do Instituto da Coruña. Ana Romero Masiá.
 • La documentación medieval del priorato de Moraime (III): Convenio entre el priorato de Moraime y los vecinos del puerto de Muxía en el año 1338. Reinado de Alfonso XI. María Josefa Sanz Fuentes/José Enrique Benlloch del Rio.
 • Actividades.

Pésame

O día 24 tivo lugar o óbito do pai do noso secretario Javier García Gómez. Descanse en paz. Conta co apoio incondicional de todos os membros da Asociación nestes momentos de dor.

El priorato de San Cibrao de Bribes en la Edad Moderna

O artigo “El priorato de San Cibrao de Bribes en la Edad Moderna” de Javier García Gómez, publicado no último Nalgures é obxecto de atención pola prensa.

Nova directiva da asociación

Na asemblea xeral da Asociación do día 3 de decembro saíu elixida a nova directiva.

Está formada por:    

 • Presidente: D. José Manuel Bértolo Ballesteros
 • Vicepresidenta: Dna. Ana María Romero Masiá
 • Secretario: D. Alberto Paraje Méndez
 • Tesoureiro: D. Vicente Javier García Gómez
 • Vocal: Dna. Rosario Martínez Martínez
 • Vocal: Dna. Beatriz López-Suevos Hernández
 • Vocal: D. José Enrique Benlloch del Río
 • Vocal: D. José Benito Figueroa Aldariz
 • Vocal: D. Manuel María de Artaza Montero
 • Vocal: D. Luis Ferro Pego
 • Vocal: Dna. María de la O Suárez Rodríguez
 • Vocal: D. José Alfeirán Rodríguez