Noticias » Nova directiva da asociación

Nova directiva da asociación

Na asemblea xeral da Asociación do día 3 de decembro saíu elixida a nova directiva.

Está formada por:    

 • Presidente: D. José Manuel Bértolo Ballesteros
 • Vicepresidenta: Dna. Ana María Romero Masiá
 • Secretario: D. Alberto Paraje Méndez
 • Tesoureiro: D. Vicente Javier García Gómez
 • Vocal: Dna. Rosario Martínez Martínez
 • Vocal: Dna. Beatriz López-Suevos Hernández
 • Vocal: D. José Enrique Benlloch del Río
 • Vocal: D. José Benito Figueroa Aldariz
 • Vocal: D. Manuel María de Artaza Montero
 • Vocal: D. Luis Ferro Pego
 • Vocal: Dna. María de la O Suárez Rodríguez
 • Vocal: D. José Alfeirán Rodríguez